Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Trybunał Konstytucyjny - orzeczenia, skład, kompetencje. Trybunał Konstytucyjny w Polsce

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

Trybunał Konstytucyjny (w skrócie TK) to polski organ wymiaru sprawiedliwości rozpatrujący sprawy konstytucyjne. Ustanowiony został na mocy Ustawy z 26 marca 1982 o zmianie Konstytucji PRL, natomiast faktycznie powstał trzy lata później. W 1986 roku rozpoczął swoją działalność. Jest jednym z najważniejszych gwarantów praworządności w państwie.

Podstawową kompetencją TK jest sprawowanie nadzoru nad zgodnością z obowiązującą konstytucją wszelakich zaskarżonych aktów prawnych (ustaw oraz aktów niższego rzędu). Do zadań Trybunału należy także badanie zgodności tych przepisów prawnych z umowami międzynarodowymi. Rozpatruje on skargi konstytucyjne, czyli zaskarżenia aktów prawnych, które obywatel uzna za naruszające jego prawa zawarte w ustawie zasadniczej – konstytucji. Zadaniem TK są także rozstrzygnięcia sporów kompetencyjnych dotyczących centralnych organów państwa. Może on dodatkowo orzec o niezgodności z konstytucją celów wskazywanych przez partię polityczną albo podejmowanych przez nią działań. Uprawieniem Trybunału Konstytucyjnego jest również uznawanie chwilowej niezdolności do sprawowania przez Prezydenta RP urzędu. Trybunał Konstytucyjny wydaje też odpowiedzi na pytania zadawane...

Podobne wypracowania