Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Alienacja - alienacja polityczna - definicja, charakterystyka, przykłady

Termin alienacja oznacza wyobcowanie, został wprowadzony przez M. Hessa, aczkolwiek rozwinął go w swych pracach K. Marks. Może ona dotyczyć różnych sfer życia. W przypadku alienacji politycznej mowa o odrzuceniu norm i poglądów świata polityki, odejście od przyjętych struktur politycznych. To także swego rodzaju samodzielność w sferze politycznej oraz świadoma autonomia myślenia. Alienacja polityczna może być także przejawem autonomicznego działania organów oraz instytucji politycznych, wynikająca z rozerwania bliskiego ich związku ze społeczeństwem.

Alienacja polityczna charakteryzuje się oderwaniem obywateli od różnorodnych działań politycznych. Jej cechą główną jest także fakt, iż obywatel nie czuje się związany z przedstawicielami władzy w państwie i próbuje się od nich odseparować poprzez nieuznawanie obowiązującego systemu politycznego. Zanika w tym przypadku identyfikacja z systemem politycznym. Ponadto alienacja polityczna jest czynnikiem wzmagającym przekonanie, iż działania polityczne wewnątrz oraz na zewnątrz danego państwa są przeprowadzane bez wiedzy i zgody, a niekiedy także pomimo wyraźnego sprzeciwu obywateli.

Alienacja polityczna występuje w dwóch aspektach. W ujęciu obiektywnym jest ona przedstawiana...

Podobne wypracowania