Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Notariusz - definicja, opis, przykłady

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

Notariusz jest osobą posiadającą wykształcenie prawnicze, która otrzymała od ministra sprawiedliwości upoważnienie do przygotowywania aktów notarialnych w sprawach, dla których jest konieczne wykonanie takiego aktu lub osoby zainteresowanie wymagają formy notarialnej. Obowiązki i kompetencje notariusza reguluje ustawa Prawo o notariacie.

Notariuszem może zostać każda osoba, która ukończyła studia prawnicze, która ma powyżej 26 lat, i która posiada obywatelstwo polskie wraz z pełnią praw obywatelskich. Inne warunki, jakie powinien spełnić przyszły notariusz to: nieskazitelny charakter (powoduje on,  że dana osoba będzie prawidłowo wykonywać obowiązki notarialne), odbycie aplikacji notarialnej i zdanie egzaminu notarialnego oraz praca jako asesor notarialny przez co najmniej dwa lata (art. 11. Prawa o notariacie). Warto dodać, że kilku z powyższych (kwestia aplikacji i pracy jako asesor) warunków nie muszą spełniać profesorowie i doktorzy habilitowani uczelni wyższych, osoby, które pracowały jako sędzia i inni (art. 12. Prawa o notariacie). 

Obowiązkami notariusza są m.in.: wspomniane sporządzanie aktów notarialnych, doręczanie i sporządzanie różnego rodzaju oświadczeń, sporządzanie...

Podobne wypracowania