Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Azyl - azyl dyplomatyczny - definicja, opracowanie pojęcia

Azylem określa się instytucję, za pomocą której udzielane jest schronienie cudzoziemcowi na terenie innego kraju.

Termin azyl pochodzi z języka łacińskiego, w którym oznacza tyle co ‘schronienie’. 

Szczególną formą azylu jest azyl dyplomatyczny. Polega on na udzieleniu schronienia na terenie placówki dyplomatycznej innego państwa. Wiąże się to z zasadą eksterytorialności przedstawicielstw dyplomatycznych, czyli wyłączenia ich spod jurysdykcji państwa, na terenie którego się one znajdują. 

Instytucja ta regulowana jest aktualnie konwencją z Caracas; azyl dyplomatyczny stosowany jest głównie w państwach Ameryki Łacińskiej. Wynika to z dużej niestabilności tamtych rejonów związanych z częstymi zmianami politycznymi. 

Decyzja w sprawie udzielenia bądź odmowy udzielenia azylu należy do władz państwa, do placówki którego zgłasza się azylant. 

Azyl dyplomatyczny stosowany może być wobec osób prześladowanych z powodów politycznych i tylko w sytuacjach wymagających natychmiastowych działań. 

Udzielany może być na terenie placówek dyplomatycznych i konsularnych, a także w bazach wojskowych, a nawet na pokładzie okrętów wojennych i samolotów wojskowych. 

W przeciwieństwie do azylu politycznego, azyl dyplomatyczny nie jest powszechnie akceptowany przez społeczność międzynarodową. Zarzuca się mu bowiem naruszanie zasady terytorialnej zwierzchności państwa na swoim obszarze, a także sprzeczność z ogólnie przyjętymi, powszechnymi zasadami, jakie ma spełniać misja dyplomatyczna. 

Aktualnie prawo międzynarodowe w większości zabrania stosowania azylu dyplomatycznego. 

Podobne wypracowania do Azyl - azyl dyplomatyczny - definicja, opracowanie pojęcia