Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Konwent Seniorów - definicja, charakterystyka, znaczenie

Konwent Seniorów razem z Marszałkiem Sejmu, Prezydium i komisjami sejmowymi stanowią organy Sejmu (Konwent Seniorów jest także organem charakterystycznym dla Senatu). W skład Konwentu Seniorów wchodzą: Marszałek, Wicemarszałkowie, przewodniczący lub wiceprzewodniczący klubów, także klubów parlamentarnych oraz kół poselskich, jeśli w dniu rozpoczęcie kadencji Sejmu reprezentowały one osobną listę wyborczą (w Senacie do Konwentu Seniorów należą przedstawiciele klubów oraz przedstawiciele klubów senackich liczących co najmniej siedmiu senatorów). 

W Konwencie Seniorów może także uczestniczyć Szef Kancelarii Sejmu (w Senacie - Szef kancelarii Senatu - ma on wtedy głównie funkcje doradcze. Co więcej, Marszałek (z własnej inicjatywy lub na wniosek członków) może zaprosić jeszcze inne osoby na posiedzenia Konwentu (art. 15. Regulaminu Sejmu, art. 16. ust., art. 10. Regulaminu Senatu). 

Art. 16. Regulaminu Sejmu dość szczegółowo opisuje funkcje Konwentu Seniorów, są to przede wszystkim kwestie opiniodawcze. Konwent Seniorów wypowiada się w takich kwestiach jak: projekty planów prac Sejmu, projekty harmonogramu posiedzeń Sejmu, wnioski dotyczące trybu dyskusji nad konkretnymi punktami porządku posiedzenia, wnioski dotyczące wyboru przez Sejm jego organów, także zadania i przebieg pracy Kancelarii Sejmu oraz inne sprawy, jeśli zostaną one przekazane Konwentowi przez Marszałka. 

Konwent Seniorów jest zwoływany przez Marszałka z własnej inicjatywy lub na wniosek klubu, który jest reprezentowany w Konwencie lub grupy co najmniej 15 posłów.

Senacki Konwent Seniorów ma zadania podobne do sejmowego (art. 16. ust. 3. Regulaminu Senatu):opiniuje projekty porządku obrad Senatu, opiniuje harmonogram pracy oraz wypowiada się w sprawie terminów posiedzeń Senatu, zwraca uwagę na potrzebne inicjatyw ustawodawczych, rozpatruje oraz przedstawia wnioski w sprawie sposobu prowadzenia dyskusji lub obrad Senatu, rozpatruje inne sprawy przekazane mu przez Prezydium Senatu. 

Warto dodać, że zawartym w regulaminie celem Konwentu Seniorów jest zapewnianie współdziałania klubów i kół senackich w pracach związanych z działalnością Senatu (art. 16. ust. 1. Regulaminu Senatu). 

Podobne wypracowania do Konwent Seniorów - definicja, charakterystyka, znaczenie