Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Odpowiedzialność deliktowa i kontraktowa - opis i porównanie

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

Odpowiedzialność deliktowa to dwa rodzaje odpowiedzialności związane z odpowiedzialnością cywilną, czyli odpowiedzialnością ponoszoną za wyrządzenie szkody osobie trzeciej. Odpowiedzialności te różnią się pod względem przyczyn poniesionej szkody.

Odpowiedzialność deliktowa jest związana z popełnieniem deliktu, czyli czynu prawnie niedozwolonego. Odpowiedzialność tego typu jest regulowana przez dużą grupę przepisów zawartych w Kodeksie cywilnym (art. 415.-449.). Kluczowy jest tutaj pierwszy ze wspomnianych artykułów, który stwierdza: Kto z winy swej wyrządził drugiemu szkodę, obowiązany jest do jej naprawienia. Dla zaistnienia odpowiedzialności deliktowej konieczne jest spełnienie czterech przesłanek: popełnienie przez daną osobę czynu niedozwolonego, powstanie pewnej szkody, związek między deliktem a powstałą szkodą oraz wina sprawcy. Brak spełnienie powyższych przesłanek powoduje, że w danej sprawie sprawca nie ponosi odpowiedzialności cywilnej.

Odpowiedzialność kontraktowa, w przeciwieństwie do odpowiedzialności deliktowej, nie jest związana z popełnieniem czynów niedozwolonych. Wiąże się ona z niewywiązaniem się (niewykonanie lub błędne, niewystarczające wykonanie) jednej z osób z warunków ustalonych w kontrakcie...

Podobne wypracowania