Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Zasady prawa karnego - lex retro non agit - interpretacja

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

Zasada lex retro non agit jest jedną z podstawowych zasad całego współczesnego polskiego systemu prawa. Fundamentalne znaczenie ma ona także dla prawa karnego w naszym kraju. 

Sentencja ‘lex retro non agit’ pochodzi z języka łacińskiego, w którym oznacza dosłownie ‘prawo nie działa wstecz’. Inaczej zasadę tę określa się mianem nieretroaktywności prawa (termin retroactio także pochodzi z języka łacińskiego, w którym oznacza prawo obowiązujące z mocą wsteczną, to znaczy odnoszące się do sytuacji przed jego ustanowieniem i obowiązywaniem). 

Zasada nieretroaktywności przepisów prawa oznacza, że ustanowione przepisy prawne nie mogą wywoływać skutków prawnych dla czynów mających miejsce prze jego wejściem w życie. Jeśli jednostka ma zostać pociągnięta do odpowiedzialności karnej za naruszenie prawa, konieczne jest by w czasie popełniania czynu zabronionego wiedziała o istnieniu odpowiedniej regulacji, bądź przynajmniej miała możliwość zdobycia takich informacji. Konieczna jest zatem świadomość postępowania w zgodzie lub z naruszeniem obowiązującego prawa.

W prawie karnym zasada ta oznacza, ze niemożliwe jest skazanie za czyn, który popełniony został, zanim odpowiednie przepisy...

Podobne wypracowania