Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Ruchy społeczne - alterglobalizm w Polsce - charakterystyka

Ruch alterglobalistyczny nie jest jednolity, dlatego ciężko wskazać dokładnie jego założenia. W ogólnym rozumieniu alterglobalizmem określa się ruch społeczny, polityczny, gospodarczy dążący do zmiany obowiązujących stosunków społecznych, ekonomicznych itp. Innymi słowy, alterglobaliści sprzeciwiają się formie, ku jakiej postępuje proces globalizacji we współczesnym świecie. Postulują jedynie wprowadzenie jej na inne tory, skupienie na wartościach takich jak prawa człowieka, kultura, społeczeństwo. 

W Polsce poglądy nie tylko alterglobalistyczne, ale i antyglobalistyczne prezentuje kilka organizacji. Jako przykład można wymienić: Polską Partię Pracy, Federację Anarchistyczną, Młodych Socjalistów, organizacje ekologiczne takie jak Zieloni 2004, także ruchy prawicowe, a nawet nacjonalistyczne jak na przykład Młodzież Wszechpolska, Narodowe Odrodzenie Polski, Polska Wspólnota Narodowa czy Polska Partia Narodowa. 

Na rynku znajduje się także kilka czasopism poruszających tematykę alterglobalistyczną. Przykładem jest związane z organizacją Młodzieży Wszechpolskiej wydawnictwo Magazyn „Obywatel” Wszechpolak, a także gazeta Recykling Idei. 

W tym ostatnim prawdopodobnie po raz pierwszy przeprowadzono dyskusję na temat ruchu alterglobalistycznego w Polsce. Impulsem do jej przeprowadzenia był protest, jaki miał miejsce w Warszawie w 2004 roku. Alterglobaliści przeprowadzili manifestację w trakcie trwającego Europejskiego Szczytu Gospodarczego. Celem rozmowy była organizacja ruchu alterglobalistycznego w Polsce, a także odnalezienie jego miejsca w sferze politycznej. 

Podobne wypracowania do Ruchy społeczne - alterglobalizm w Polsce - charakterystyka