Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Zasady prawa karnego - odpowiedzialność indywidualna i osobista - interpretacja

Zasady odpowiedzialności w prawie karnym wiążą dane przestępstwo z czynem własnym osoby, która dopuściła się jego popełnienia. 

Zasada odpowiedzialności indywidualnej związana jest ze sformułowaniem wynikającym z kodeksu karnego, według którego przestępstwem jest własny czyn sprawcy. Oznacza to, że nawet czyn karny popełniony we współsprawstwie, w zorganizowanej grupie, rozpatrywany jest indywidualnie. Każda osoba odpowiada przez sądem przez popełnione wykroczenie lub przestępstwo bez względu na to czy doszło do niego samodzielnie czy wraz z innymi osobami. 

Pewne pozostałości po odpowiedzialności zbiorowej w prawie karnym odnaleźć można w przypadku regulacji związanych z udziałem w dokonywaniu pobicia czy uczestnictwem w bójce. 

Zasada odpowiedzialności osobistej wiąże się natomiast z przypisaniem winy wyłącznie tej osobie, która dopuściła się popełnienia danej czynności. Inaczej mówiąc, żaden inny podmiot nie może przejąć na siebie odpowiedzialności za zachowania innych osób. Wyłączna odpowiedzialność oraz ewentualne wynikające sankcje karne ponosi sprawca. 

Podobne wypracowania do Zasady prawa karnego - odpowiedzialność indywidualna i osobista - interpretacja