Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej - charakterystyka procesu akcesyjnego

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

Jako akcesję najczęściej rozumie się przystąpienie do jakiejś organizacji. Akcesja Polski do Unii Europejskiej odbywała się stopniowo i trwała dość długo. 

Polska już w latach 90-tych XX wieku rozpoczęła proces polegający na zwiększaniu zależności krajowej gospodarki od gospodarek krajów wchodzących w skład Unii Europejskiej. Wiązało się to głównie z ożywieniem gospodarki, które nastąpiło po przemianach ustrojowych w naszym kraju. 

16 grudnia 1991 roku podpisany został dokument nazwany jako Układ Stowarzyszeniowy między Wspólnotami Europejskimi i innymi państwami członkowskimi a Rzecząpospolitą Polską. Trzy miesiące później w życie weszła jego część związana z handlem między państwami. Od lutego 1994 roku pakt obowiązuje w całości. 

W czerwcu 1993 roku kraje członkowskie Unii Europejskiej złożyły deklarację, w której zobowiązały się do przyjęcia w swoje struktury krajów z Europy Środkowo-Wschodniej po spełnieniu przez nie określonych kryteriów. 

8 kwietnia 1994 roku Polska złożyła formalny wniosek o przyjęcie w skład struktur Unii Europejskiej. Od tej chwili RP oficjalnie stała się krajem pretendującym do członkostwa we Wspólnocie Europejskiej. 

3...

Podobne wypracowania