Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Kraje rozwinięte - definicja, charakterystyka, przykłady

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

Kraje rozwinięte – kraje o wysokim poziomie rozwoju. Poziom ich rozwoju określa się na podstawie danych zbieranych według różnego rodzaju kryteriów. Oprócz krajów rozwiniętych (zwanych też czasem krajami bardzo rozwiniętymi) klasyfikuje się również kraje rozwijające się i kraje słabo rozwinięte. 

Kraje rozwinięte charakteryzują się wysokim poziomem uprzemysłowienia i stopą życia mieszkańców. 

Kryterium podstawowym i najczęściej stosowanym jako miernik zamożności państwa jest PKB per capita (łac. „na głowę”, czyli – na jedną osobę, na jednego mieszkańca). Termin ten (z ang. GDP per capita) wszedł do użycia po tym, jak zauważono, że podawanie zamożności państwa mierzonej przez wysokość dochodu narodowego nie jest miarodajne i nie stanowi optymalnej metody. PKB per capita oblicza się dzieląc wartość Produktu Krajowego Brutto konkretnego państwa przez liczbę jego mieszkańców. 

Nie jest to jednak jedyny wskaźnik poziomu rozwoju państwa. Innym, jest tzw. indeks HDI, czyli wskaźnik rozwoju społecznego (ang. Human Development Index). Jest to system wprowadzony i stosowany przez Organizację Narodów Zjednoczonych. Jego celem jest porównywanie krajów według...

Podobne wypracowania