Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Okres przejściowy - umowy międzynarodowe - definicja, opis, przykłady

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

Okres przejściowy (ang. transitional period) - czas pośredni; pojęcie z zakresu prawa międzynarodowego, oznaczające taki wycinek czasowy, w którym państwo podpisujące umowę jest w ustalonym terminie wyłączone z obowiązku podlegania pewnym postanowieniom. Termin ten, odnosi się obecnie do prawa obowiązującego w ramach Unii Europejskiej. Jest to czas, podczas którego nowe państwo członkowskie jest okresowo wyłączone spod obwiązywania niektórych elementów prawa wspólnotowego. Kiedy ów czas minie, dane państwo musi zacząć przestrzegać całego prawa unijnego. 

Okresy przejściowe są formą obrony interesów państw przystępujących do Unii, ale też samej Unii, ponieważ w ten sposób, chroni ona swoje tzw. sektory „wrażliwe”. Długość trwania okresów przejściowych i ich zakres negocjują rządy poszczególnych krajów członkowskich Unii Europejskiej. Trwają bardzo różnie, w zależności od państwa, w którym będą obowiązywać i od dziedziny jakiej dotyczą. Wprowadza się je ze względu na przewidywania, że pewne postanowienia spowodują zbyt duże koszty lub zbyt długi czas trwania procesu ich wdrażania w danym państwie. Jest to też czas, zwykle trwający kilka lat, dany państwom na dostosowanie...

Podobne wypracowania