Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Status uchodźcy - definicja, opracowanie pojęcia. Status uchodźcy w prawie międzynarodowym

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

Uchodźcą określa się osobę, która opuszcza swoją ojczyznę bądź kraj, w którym przebywała w związku z zagrożeniem jej życia, zdrowia lub wolności. 

Status uchodźcy reguluje Konwencja Dotycząca Statusu Uchodźców (inaczej Konwencja Genewska) z 1951 roku. Stanowi ona podstawę ochrony prawnej uchodźców. Uregulowania dotyczące uchodźców znalazły się także w Protokole Nowojorskim z 1967 roku. 

Na gruncie międzynarodowym powstała specjalna instytucja pełniąca rolę kontrolną wobec spraw uchodźców. Jest nią Biuro Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych do spraw Uchodźców w (w skrócie UNHCR) – jedna z agend powołanych przy Organizacji Narodów Zjednoczonych. 

W Polsce status uchodźcy reguluje ustawa o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z 2004 roku. Stanowi ona miedzy innymi, iż status taki nadany może być osobie, która przybywa z terytorium, gdzie prześladowanie ma charakter poważnego naruszenia praw człowieka. Prześladowanie takie może być na gruncie fizycznym, psychicznym, z wykorzystaniem środków administracyjnych, a także innych sposobów o wyrazie dyskryminującym. 

Konwencja Genewska definiuje uchodźcę...

Podobne wypracowania