Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Konstytucjonalizm - konstytucjonalizm w Polsce - charakterystyka

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

Konstytucjonalizm jest formą ustroju, który polega na tym, że organizacja i funkcjonowanie państwa opiera się na zapisach ustawy zasadniczej, czyli konstytucji. Konstytucja zawiera zapisy dotyczące ustroju państwowego - kompetencje władzy (zarówno ustawodawczej i wykonawczej, jak i sądowniczej) i relacje między poszczególnymi podmiotami polityki, także prawa i obowiązki obywatela i jego miejsce w państwie. Warto dodać, że konstytucja, w polskim przypadku szczególnie część wstępna Konstytucji RP czyli preambuła, może zawierać wskazanie dominujących wartości i idei w państwie. Konstytucja jest aktem prawnym o szczególnej wadze, co przejawia się między innymi w sposobie jej uchwalania i zmiany. 

Konstytucjonalizm Polski przejawia się w normowaniu przez Konstytucję RP z 2 kwietnia 1997 r. najważniejszych kwestii funkcjonowania kraju - zarówno w aspekcie polityczno-instytucjonalnym, społecznym i ekonomicznym. Najważniejsze zasady zawarte w Konstytucji RP to: zasada republikańskiej formy rządów, demokratycznego państwa prawnego, zasada autonomii i wzajemnej niezależności oraz współdziałania państwa ze związkami wyznaniowymi, zasada wolności i praw człowieka i obywatela, zasada suwerenności narodu, reprezentacji...

Podobne wypracowania