Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Nadwyżka budżetowa - definicja, opis, przykłady

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

Gospodarka państwa opiera się na dążeniu do zachowania równowagi między wpływami - dochodami z podatków, ceł, różnych innych opłat oraz wydatkami państwowymi, związanymi m.in. z finansowaniem sfery budżetowej (opłacaniem np. administracji, szkolnictwa, służby zdrowia) czy też z obsługą długu zagranicznego. W momencie gdy wydatki państwa przekraczają dochody mamy do czynienia z deficytem budżetowym, natomiast jeśli dochody przekraczają wydatki - z nadwyżką budżetową. Istotnym powodem pojawienia się nadwyżki budżetowej może być także dodatni bilans handlowy danego państwa. Problem nadwyżki lub deficytu budżetowego nie dotyczy jedynie państwa, ale także innych instytucji oraz przedsiębiorstw, m.in. samorządu terytorialnego.

Literatura przedmiotu rozróżnia dwa pojęcia dotyczące nadwyżki budżetowej - nadwyżkę planowaną i faktyczną. Planowana nadwyżka budżetowa polega na tym, że w planie zakładano jej wystąpienie (stanowi ona pewną gwarancję, rezerwę wykonywanego budżetu), natomiast nadwyżka faktyczna wynika z niewykorzystania środków finansowych pochodzących z poprzedniego roku. 

Warto zaznaczyć, że istnienie nadwyżki budżetowej niekoniecznie świadczy o dobrej kondycji danej instytucji, może bowiem wynikać z niewystarczającego...

Podobne wypracowania