Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Organ kolegialny - definicja, opis, przykłady

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

Organ kolegialny (inaczej mówiąc ciało kolegialne) to instytucja składająca się z grupy osób, które wspólnie podejmują decyzje, wspólnie ponoszą za nie także odpowiedzialność. Organy kolegialne są powoływane w sytuacji, gdy potrzebne są różne spojrzenia na daną sprawę i dana kwestia wymaga rozwiązań wypracowanych we wspólnej dyskusji. Kolegialność organu jest charakterystyczna dla rozwiązań demokratycznych - przeciwstawia się ona jednoosobowej formie rządów.

Pojęcie kolegialności odnosi  się do dwóch podstawowych kwestii. Jedna z nich dotyczy budowy danego organu (jak wspomniano jest to organ z założenia wieloosobowy, wszyscy jego członkowie mają równe prawa i kompetencje do wspólnego decydowania o różnorodnych kwestiach - do których dany organ został powołany), natomiast druga wiąże się ze sposobami działania organu. Kolegialność postępowania polega na współpracy kilku osób, warto jednak zaznaczyć, że swego rodzaju postępowanie kolegialne można spotkać także w organach jednoosobowych - kiedy dana osoba zasięga rady innych ludzi. 

Należy podkreślić, że dla ważności działania danego organu kolegialnego potrzebne jest zebranie się określonego kworum,...

Podobne wypracowania