Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Państwo prawa a państwo prawne - porównanie

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

Państwo prawa i państwo prawne są dwoma zbliżonymi koncepcjami państw, kształtującymi się w czasach nowożytnych i funkcjonującymi także współcześnie. Opisują one idealny kształt państwa - wymieniają cechy, jakimi powinny charakteryzować się ustroje współczesnych państw.

Państwo prawa (lub państwo prawne) jest państwem, w którym kluczową rolę odgrywa praworządność. Jest ona tutaj rozumiana jako działanie organów państwowych ściśle przestrzegające zapisów konstytucji i ustaw - przestrzeganie prawa jest także konieczne wśród wszystkich obywateli danego kraju. Wyrazem takiego podejścia jest np. art. 7. Konstytucji RP: Organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa. 

Warto pamiętać, że chociaż przestrzeganie prawa jest w państwie prawnym najważniejszym warunkiem, to jednak prawo to musi spełniać pewne wymogi aksjologiczne. Realizowanie zapisów ustaw, w sytuacji gdy zapisy te są sprzeczne z ogólnie ustaloną wizją sprawiedliwości i równości wszystkich ludzi nie jest realizowaniem idei państwa prawnego. 

Współcześnie głównymi zasadami państwa prawnego jest istnienie spisanej konstytucji, prawna regulacja stosunków między państwem a obywatelem (chodzi...

Podobne wypracowania