Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Prokura - definicja, opis, przykłady

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

Prokura jest rodzajem pełnomocnictwa, które jednak charakteryzuje się wyraźnie większymi kompetencjami niż w przypadku zwykłego pełnomocnictwa. Prokura ma na celu umożliwienie prowadzenia aktywnej działalności przez przedsiębiorców, którzy nie zawsze mogą osobiście załatwiać i kontrolować przebieg wszystkich spraw. Prokurę ustanowić może tylko ograniczona grupa osób - są to przedsiębiorcy, którzy zostali wpisani do Państwowego Rejestrów Przedsiębiorców.

Prokurent (czyli osoba, jaka otrzymała prokurę) jest, zgodnie z art. 109. Kodeksu cywilnego, uprawniony do prowadzenia czynności sądowych i pozasądowych związanych z danym przedsiębiorstwem. Należy jednak podkreślić, iż nie może on dokonywać czynności związanych ze zbywaniem przedsiębiorstwa, oddaniem go do czasowego korzystania lub obciążaniem przedsiębiorstwa - do tego wymagane jest szczegółowe pełnomocnictwo.

Warunkiem ważności prokury jest udzielenie jej w sposób pisemny. Prokura jako stosunek prawny powstaje z momentem jego zapisania, przedsiębiorca ma jednak jeszcze obowiązek zgłoszenie jej udzielenia (również wygaśnięcia) do Krajowego Rejestru Sądowego. Prokurentem może być każda osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do...

Podobne wypracowania