Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Radca prawny - definicja, opis, przykłady

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

Radca prawny jest osobą posiadającą wykształcenie prawnicze, która, zgodnie z art. 6.1. Ustawy o radcach prawnych, polega na: „świadczeniu pomocy prawnej, a w szczególności na udzielaniu porad prawnych, sporządzaniu opinii prawnych, opracowywaniu projektów aktów prawnych oraz występowaniu przed sądami i urzędami”. 

Warunki zostania radcą prawnym określa artykuł 24. Ustawy o radcach prawnych - radcą może stać się osoba o nieskazitelnym charakterze (koniecznym dla uczciwego wypełniania obowiązków radcowskich), która ukończyła prawnicze studia wyższe, posiada obywatelstwo polskie i pełnię praw publicznych (także zdolność do czynności prawnych). Koniecznym warunkiem (acz istnieją od tego pewnie wyjątki - nie dotyczy to m.in. profesorów i doktorów habilitowanych prawa - art. 25.) jest także odbycie aplikacji radcowskiej i złożenie egzaminu. Prawo wykonywania zawodu dana osoba otrzymuje w momencie wpisania na listę radców oraz złożenia ślubowania (art. 23.).

Warto zaznaczyć, że ustanie praw do pełnienia zadań radcy prawnego pojawia się z momentem skreślenia danej osoby z listy radców prawnych. Może do tego dojść w wyniku np. ograniczenia praw publicznych danej osoby także niepłacenia...

Podobne wypracowania