Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Odpowiedzialność polityczna - definicja, opis, przykłady

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

Odpowiedzialność polityczna (inaczej mówiąc - odpowiedzialność parlamentarna) to odpowiedzialność, jaką ponosi władza wykonawcza (rząd jako całość lub poszczególni ministrowie) przed parlamentem. Odpowiedzialność ta dotyczy kierunków, jakości oraz skuteczności prowadzonej polityki, nie jest natomiast odpowiedzialnością ministrów za działalność niezgodną z prawem (taką odpowiedzialnością jest odpowiedzialność konstytucyjna).

W polskim systemie politycznym przejawami działalności odpowiedzialności politycznej są m.in. zapytania i interpelacje poselskie, będące pytaniami posłów do członków rządu dotyczącymi różnych aspektów bieżącej polityki.Wymóg odpowiedzi jest tutaj swego rodzaju przypomnieniem dla członków rządu, że za swoją działalność odpowiadają przed narodem, a bezpośrednio - przed reprezentantami narodu w parlamencie. Odpowiedzialność polityczna wiąże się też z tym, że rząd nie jest organem wybieranym w wyborach powszechnych, toteż konieczna jest jego ciągła kontrola dla sprawności wykonywanej władzy.

Prócz wspomnianych zapytań i interpelacji poselskich bardzo ważnym narzędziem odpowiedzialności politycznej jest uchwalenie wotum nieufności lub nieuchwalenie wotum zaufania. W...

Podobne wypracowania