Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

System feudalny

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

Społeczeństwo feudalne ukształtowało się w Europie Zachodniej między X a XII w. Źródeł tego typu organizacji należy szukać już za czasów panowania Karola Wielkiego, po jego śmierci doszło bowiem do rozdrobnienia feudalnego państwa karolińskiego – urzędnicy, z racji piastowanego stanowiska otrzymywali beneficja królewskie, które znacząco podniosły ich wpływy i znaczenie osobiste. Urzędnik odtąd miał być praktycznie nieusuwalny.

Postępująca anarchia polityczna, wojny domowe i najazdy przyspieszyły upowszechnianie się zależności nowego typu. Z jednej strony więc możni potrzebowali oddanych sobie ludzi, z drugiej – rycerze szukali wsparcia możnych. W efekcie przemian państwo dynastyczne zmieniło się w federację ziem możnowładców. W rzeczywistości każda włość przekształciła się w miniaturowe państewko, w którym pełnię władzy (własność ziemska, zwierzchnictwo nad ludźmi wolnymi i niewolnymi) dzierżył senior.

Od X wieku na ziemiach Europy Zachodniej pojawiać się zaczęły liczne zamki możnych, które miały stać się symbolem ich potęgi. Siedziba władcy była jednocześnie centrum wszelkiej władzy terytorialnej. Panowie feudalni, zarówno świeccy, jak i duchowni otrzymywali liczne immunitety od władcy, który...

Podobne wypracowania