Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Mongołowie - Najazdy Mongołów na średniowieczną Europę - opracowanie

Mongołowie to lud pochodzenia azjatyckiego. Do ok. XIII wieku Mongołowie stanowili rozbite plemiona pośród terenów Azji. Zjednoczenia plemion dokonał Czyngis-Chan w XIII w. Zdołał sobie zjednać koczownicze plemiona i utworzyć potężne państwo na terenie Mongolii. Czyngis Chan dokonał niesamowitych podbojów tworząc rozległe państwa, którego granice zaczynały się od północnych Chin, a kończyły na Morzu Kaspijskim.

Mongołowie pod rządami Czyngis Chana opanowali niemal całą Azję zmuszając swych przeciwników do poddania się. Wnuk Czyngis Chana, Batu-Chan najechał wschodnią Europę. Udało mu się podbić Bułgarów nadwołżańskich, w 1237 r. zaatakował Ruś, gdzie zdobył Riazań, Moskwę, Suzdal i Twer. W 124 r. Mongołowie zdobyli Kijów, Włodzimierz Wołyński i Halicz. W 1241 r. wojska tatarskich Mongołów najechały na Węgry i wtargnęły na ziemie polskie. Najazdy zapoczątkowane przez Batu-Chana na ziemie polskie powtarzały się aż do XVII wieku. W 1241 r. w bitwie pod Legnicą, tatarscy Mongołowie pobili wojska Henryka Pobożnego.

Tatarom klęskę zadał dopiero Leszek Czarny w 1287 r. pokonując ich w Górach Świętokrzyskich i pod Starym Sączem. Szczyt potęgi Mongołów przypadał na drugą połowę XIII w. Pod wodzą chana Kubilaja, podbili całe Chiny i rozpoczęli nowy okres w dziejach państwa mongolskiego. W szczytach swej potęgi imperium mongolskie sięgało od granic Polski i Węgier aż po Morze Japońskie a na południu sięgało aż do Zatoki Perskiej. Najazdy Mongołów powodowały wielkie spustoszenia i zniszczenia, w Europie obawiano się ich przerażającej jazdy konnej. Dzięki sprawnej administracji Mongołowie szybko uporali się z problemami wewnętrznymi swego ogromnego państwa. W Europie powstała w XIII wieku założona przez Batu Chana tzw. Złota Orda. Państwo mongolsko-tatarskie, które obejmowało stepy nadczarnomorskie do Dniestru włącznie, Krym i Pn. Kaukaz. Złota Orda sprawowała też władzę nad księstwami ruskimi, a centrum państwa stanowiło Powołże, gdzie Tatarzy utworzyli stolicę zwaną później Saraj Batu. Co jakiś czas Złota Orda organizowała łupieżcze wyprawy na Polskę, Bułgarię i Ruś. Dopiero w XV wieku Złota Orda rozpadła się tworząc niezależne chanaty i tym samym zaczęła tracić na znaczeniu.

Podobne wypracowania do Mongołowie - Najazdy Mongołów na średniowieczną Europę - opracowanie