Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Administracja państwowa a publiczna administracja - porównanie

Administracja publiczna często jest mylona i używana zamiennie z terminem „administracja państwowa”. Pojęcia te nie są jednak tożsame.

Administracja publiczna to określenie dotyczące ogółu funkcji administracyjnych sprawowanych przez organy danego kraju. Dzieli się ją w Polsce na administrację samorządową, administrację rządową oraz administrację państwową. Administracja publiczna jest więc pojęciem znacznie szerszym niż administracja państwowa.

Administrację publiczną od państwowej odróżnia także kryterium polityczności. Ta pierwsza powinna być apolityczna, jej pracownicy nie mogą być członkami partii politycznych ani łączyć swoich funkcji z mandatem posła lub senatora. Jednak administracja państwa z uwagi na wykonywanie jej głównie przez prezydenta, Radę Ministrów oraz wojewodów nie może zachować kryterium apolityczności, z uwagi na przynależność jej wykonawców do partii politycznej, która wygrała ostatnie wybory.

Ogólnie rzecz biorąc, główne zadania obu rodzajów administracji są podobne. Najważniejszym jest dbanie o porządek publicznych oraz pełnienie funkcji organizatorskiej i świadczącej. Niezależnie od tego, o jakiej administracji jest mowa, koniecznym jest opieranie jej działań na podstawie obowiązującego prawa. Przepisy odpowiadające za działanie administracji zawierają się w prawie administracyjnym. Całość administracji ma charakter władczy i posiada uprawnienia do stosowania przymusu. Kryterium łączącym administrację jako całość jest także zasada odpowiedzialności jej pracowników za zadania wykonywanie w ramach działań służbowych. 

Badaniem dziejów administracji jako całości zajmuje się dziedzina nauki zwana historią administracji.

Podobne wypracowania do Administracja państwowa a publiczna administracja - porównanie