Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej - treść, wyjaśnienie, interpretacja. Znaczenie i funkcje Karty Praw Podstawowych UE

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

Karta Praw Podstawowych (znana tez jako angielska Charter of Fundamental Rights of the European Union lub francuska Charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne) to zbiór podstawowych praw człowieka obowiązujący w ramach Unii Europejskiej.

Dokument ten został uchwalony i podpisany w 2000 roku. Ponownie podpisanie nastąpiło siedem lat później. Wydany został w imieniu trzech organów przedstawicielskich Unii Europejskiej: Parlamentu, Rady oraz Komisji UE.

Karta stanowi zestaw fundamentalnych praw człowieka, jakie są egzekwowane oraz gwarantowane w ramach Wspólnoty Europejskiej. Składa się ona z 54 artykułów zgrupowanych w 7 rozdziałach. Całość poprzedzona jest preambułą.

W rozdziale pierwszym znajdują się uregulowania dotyczące  prawa do życia i poszanowania godności, a także zakazy tortur, testów medycznych, pracy przymusowej czy niewolnictwa. Rozdział drugi odnosi się do kwestii wolności, prywatności, własności, a także zagadnień związanych z ochroną danych osobowych.

W trzeciej części odnaleźć można przepisy dotyczące równości: wobec prawa, kulturowej, językowej, a także poszanowania praw osób starszych, niepełnosprawnych. W rozdziale tym znajdują tę także przepisy odnoszące się...

Podobne wypracowania