Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej - treść, wyjaśnienie, interpretacja. Znaczenie i funkcje Karty Praw Podstawowych UE

Karta Praw Podstawowych (znana tez jako angielska Charter of Fundamental Rights of the European Union lub francuska Charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne) to zbiór podstawowych praw człowieka obowiązujący w ramach Unii Europejskiej.

Dokument ten został uchwalony i podpisany w 2000 roku. Ponownie podpisanie nastąpiło siedem lat później. Wydany został w imieniu trzech organów przedstawicielskich Unii Europejskiej: Parlamentu, Rady oraz Komisji UE.

Karta stanowi zestaw fundamentalnych praw człowieka, jakie są egzekwowane oraz gwarantowane w ramach Wspólnoty Europejskiej. Składa się ona z 54 artykułów zgrupowanych w 7 rozdziałach. Całość poprzedzona jest preambułą.

W rozdziale pierwszym znajdują się uregulowania dotyczące  prawa do życia i poszanowania godności, a także zakazy tortur, testów medycznych, pracy przymusowej czy niewolnictwa. Rozdział drugi odnosi się do kwestii wolności, prywatności, własności, a także zagadnień związanych z ochroną danych osobowych.

W trzeciej części odnaleźć można przepisy dotyczące równości: wobec prawa, kulturowej, językowej, a także poszanowania praw osób starszych, niepełnosprawnych. W rozdziale tym znajdują tę także przepisy odnoszące się...

Podobne wypracowania