Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Administracja rządowa - definicja i charakterystyka administracji rządowej w Polsce

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

Administracją rządową nazywa się ten dział administracji, który kierowany jest przez Radę Ministrów i jej poszczególnych ministrów. Regulowana jest artykułem 149 Konstytucji, który stanowi: „Ministrowie kierują określonymi działami administracji rządowej lub wypełniają zadania wyznaczone im przez Prezesa Rady Ministrów”. Zakres działania ministra kierującego działem administracji rządowej określają ustawy.

Polską administrację rządową dzieli się na naczelną, centralną oraz terenową. Administrację terenową nadzoruje w imieniu Rady Ministrów wojewoda. Jest on zwierzchnikiem zespolonej administracji rządowej, która koordynuje, a także zapewnia warunki jej skutecznego działania. Jednocześnie ponosi za nią odpowiedzialność. Terenową administrację rządową tworzą także organy specjalne oraz działający pod zwierzchnictwem starosty kierownicy powiatowych służb, inspekcji i straży.

Organy centralne administracji rządowej zazwyczaj mają formę organów jednoosobowych (np. kierownicy, prezesi, przewodniczący, głowni inspektorzy itp.), zdarzają się jednak organy kolegialne. Organy centralne obejmują swoim zakresem terytorium całego kraju. Organy centralne podlegają organom naczelnym, które są powoływane...

Podobne wypracowania