Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Prawo wyborcze - Czynne i bierne prawo wyborcze - definicja, charakterystyka

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

Prawa wyborcze to przepisy regulujące przebieg wyborów, czyli ich organizację, ogłoszenie, rejestrację kandydatów, podmioty mogące uczestniczyć czynnie i biernie w wyborach, regulacje dotyczące kampanii wyborczej oraz weryfikacje i ewentualne unieważnienie wyników. Składają się na nie w Polsce ustawy: ordynacja wyborcza do Sejmu RP i Senatu RP, o wyborze prezydenta RP, ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza, prezydenta miasta, a także ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego. Jednak na podstawie ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku „Przepisy wprowadzające ustawę – kodeks wyborczy” wszystkie te akty tracą znaczenie z dniem 1 sierpnia 2011 roku i zostają zastąpione Kodeksem Wyborczym.

Podstawowymi prawami rządzącymi demokratycznymi wyborami są cztery zasady: równości – przyznająca każdemu obywatelowi jeden, tak samo ważny głos, powszechności – dająca prawo wyborcze każdemu obywatelowi, któremu prawo nie zakazuje udziału w głosowaniu, bezpośredniości – polegająca na osobistym udziale w procesie głosowania oraz tajność.

W węższym znaczeniu termin „prawo wyborcze” stosuje się jako określenie...

Podobne wypracowania