Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Kominform - działalność

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

Po II wojnie światowej komuniści dochodzili do władzy i dla Stalina koniecznością było stworzenie organu sprawującego kontrolę nad koordynacją ruchu socjalistycznego. We wrześniu 1947 w Szklarskiej Porębie zebrali się przywódcy komunistycznych partii Związku Radzieckiego z Polski, Czechosłowacji, Węgier, Rumunii, Bułgarii, Jugosławii, Francji i Włoch. Na spotkaniu tym zostało utworzone Biuro Informacyjne Partii Komunistycznych i Robotniczych w skrócie „Kominform” z siedziba w Belgradzie, a od 1948 w Bukareszcie.

Był to organ mający na celu stworzenie wspólnego frontu ideologicznego i politycznego wszystkich partii komunistycznych. W praktyce Biuro miało kontrolować partie, a co za tym idzie – ingerowało w działania w poszczególnych krajach. We wszystkich państwach wprowadzano ten sam system wieloletnich planów gospodarczych, procesów industrializacji, elektryfikacji oraz tworzenia spółdzielni produkcyjnych na wsi. Przecięto naturalne więzy pomiędzy sąsiadującymi państwami jednocześnie zamykając granice. Wyjazdy za granicę były ściśle kontrolowane przez organy bezpieczeństwa. Partie wchodzące w skład Kominformu były zobowiązanie do udzielania sobie pomocy oraz do walki z kapitalizmem, co wiązało się z likwidacją...

Podobne wypracowania