Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Urbanizacja w Polsce - lokacja na prawie niemieckim

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

Na przełomie wieków XII i XIII na Śląsku powstał pierwsze miasta lokowane według prawa magdeburskiego. Ta swoista kolonizacja polegała na zakładaniu nowych osad według wzorców niemieckich lub przenoszeniu do już istniejących miast nowym rozwiązań. Proces ten był korzystny zarówno dla ludności miejskiej, która według prawa magdeburskiego zyskiwała wiele zwolnień i przywilejów względem władzy administracyjnej oraz dla samych książąt, dla których sama leżąca odłogiem ziemia nie przedstawiała większej wartości, którą zyskiwała dopiero w momencie jej zagospodarowania.

Proces kolonizacji początkowo polegał na zaproszeniu osadników z terenów niemieckich (najczęściej kilku lub kilkunastu rodzin) na niezagospodarowane dotąd ziemie należące do polskich panów oraz zezwolenie im na organizację nowej osady według swoich ojczystych wzorców - własne prawo, obyczaje. Po uzyskaniu immunitetu dla danych ziem, władca spisywał z przedstawicielem ludności osadniczej, czyli tzw. zasadźcą, umowę (przywilej lokacyjny), która precyzowała obszar objęty immunitetem, przyszłe świadczenia mieszkańców na rzecz władcy, obowiązki oraz przywileje zasadźcy oraz najczęściej zawierała decyzję o wyłączeniu nadanych gruntów...

Podobne wypracowania