Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Rozpad Jugosławii - Wojna na Bałkanach (1991) - Wojna domowa w byłej Jugosławii

Jugosławia była państwem bardzo silnie związanym z polityką Związku Radzieckiego, w momencie powstania odwilży i poluźnienia się stosunków w krajach bloku wschodniego pojawiły się problemy natury wewnętrznej. Upadek komunizmu w wielu krajach był tylko kwestią czasu.

Dosyć szczególny charakter miał upadek komunizmu w Jugosławii. Pragnąć utrzymać władzę komuniści serbscy ze Slobodanem Milosevicem na czele odwołali się w 1988 r. do nacjonalizmu serbskiego co wywołało reakcję łańcuchową.

Milośević liczył na poparcie narodowe ze względu na swój patriotyzm i nacjonalizm, próbował on ocalić władzę i swoje rządy. Przekształcił swoją komunistyczną partię w Nacjonalistyczną Partię Socjalistyczną i rozpoczął plan utworzenia tzw. „Wielkiej Serbii”. Władze innych republik zdecydowanie zaprotestowały przeciwko Milosevicowi i otwarcie wystąpiły przeciwko jego polityce. Głowy innych republik związkowych weszły na tę samą drogę. Rozpoczął się więc powolny proces rozkładu Jugosławii.

W połowie 1991 r. Słowenia i Chorwacja ogłosiły niezależność od Belgradu. Próbowano odłączyć się od dotychczasowej struktury administracyjnej i uzyskać pełną niepodległość. Zdominowana przez Serbów armia federalna usiłowała temu zapobiec siłą. Na rozkaz Milosevica, wojsko miało powstrzymać bunt przeciw władzy Belgradu. Rozpoczęła się wojna domowa. Słowenii udało się wyrwać ze struktury Jugosłowiańskiej. Na skutek nacisku międzynarodowej opinii natarcie w Słowenii zostało wstrzymane i republika odłączyła się od Jugosławii. Gorszy przebieg miała akcja w Chorwacji. Tam też, w Chorwacji armię federalną wsparli miejscowi Serbowie, którzy popierali politykę jedności Jugosławii, toteż w wyniku krwawych walk okupowała ona duże obszary dawnej republiki chorwackiej, usuwając i mordując Chorwatów.

Nadzieja Milosevica na Wielką Serbię malała z każdą chwilą, a polityka terroru i eksterminacji ludności chorwackiej przyczyniła się do wkroczenia wojsk koalicji do Jugosławii. Czasy Milosevica dobiegły końca. Nienawiść rosła i antagonizmy względem siebie również. Kiedy niepodległość ogłosiła także Bośnia zamieszkana przez Serbów, Chorwatów i muzułmanów, wojna wkroczyła w nową fazę. Lawinowo zaczęły niepodległość ogłaszać inne państwa republiki. Wkrótce odłączyła się Czarnogóra i Kosowo. 1 kwietnia 2001 r. Milosevic został aresztowany i zmarł w marcu 1006 r. w Hadze, najprawdopodobniej na atak serca, miał być sądzony za zbrodnie przeciwko ludzkości. Spór o Kosowo ponowił się w 2008 r. Kosowo odłączyło się od Republiki Serbii, ogłaszając niepodległość. Wiele państw nie uznało niepodległości Kosowa. Sprawa pozostaje otwarta do dnia dzisiejszego.

Podobne wypracowania do Rozpad Jugosławii - Wojna na Bałkanach (1991) - Wojna domowa w byłej Jugosławii