Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Wojna polsko-bolszewicka (1919-1920) - przyczyny, przebieg, skutki

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

Klęska Rosji, a zaraz później również i Niemiec w czasie I wojny światowej, doprowadziła do zupełnego chaosu w Europie Wschodniej. Na terenach tych bowiem doszło do rywalizacji sprzecznych tendencji. Narody dotychczas egzystujące w ramach państwa rosyjskiego – tj. Litwini, Białorusini, Ukraińcy – dążyli do wybicia się na niepodległość, Polakom zależało na odzyskaniu wpływu na sprawy wschodnie, natomiast Rosja zainteresowana była eksportem rewolucji na Zachód, co oczywiście nie mogłoby się odbyć bez przejęcia kontroli nad całą Europą Wschodnią.

Pierwszy konflikt powstał na linii Polska-Ukraina. Ukraińcy po wycofaniu się Niemców utworzyli dwie organizmy państwowe: Zachodnioukraińską Republikę Ludową oraz Ukraińską Republiką Ludową, co oznaczało, że w roku 1919 wojska polskie przystąpiły do walki na dwóch frontach. Taktyka ta okazała się słuszna. Wiosenna ofensywa Polaków zepchnęła Ukraińców za rzekę Zbrucz. Sytuacja obrońców pogorszyła się jeszcze w momencie, gdy bolszewicy rozpoczęli atak od północy. Otoczeni podjęli decyzję o federacji dwóch państw, ale nie zmieniło to ich fatalnego położenia. W krótkim czasie bolszewicy zajęli Białoruś i Litwę. Konflikt z Polakami był więc nieuchronny.

Pierwsze...

Podobne wypracowania