Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Giovanni Pierluigi da Palestrina - biografia, życiorys

Giovanni Pierluigi urodził się prawdopodobnie 27 grudnia 1525 roku w Palestrinie. Już od najmłodszych lat zainteresowany był muzyką. Do dziś jest jednym z najbardziej znanych włoskich kompozytorów.

Jako mały chłopiec Giovanni uczył się śpiewu oraz kontrapunktu, czyli prowadzenia jednocześnie kilku linii melodycznych. Nauki te pobierał w bazylice Santa Maria Magiorre. W 1554 roku objął stanowisko kapelmistrza pewnej katedry w swoim rodzinnym mieście. Parę lat później wziął w tym miejscu ślub z Lucrezią Gori. W roku 1550 został nauczycielem śpiewu w Capella Gulia w Rzymie. Dzięki tej posadzie jego kariera muzyczna zaczęła się rozwijać, bo wkrótce potem śpiewał już w osobistej kapeli papieskiej. Niestety, zaledwie rok później został z grupy wykluczony ze względy na swój stan cywilny.

W następnych latach pracował jako kapelmistrz w wielu włoskich bazylikach. Mimo wielu obowiązków, Pierluigi dbał o swój muzyczny rozwój. W roku 1563 ukazał się jego pierwszy zbiór motetów, czyli form wokalno-instrumentalnych lub tylko wokalnych. W latach następnych wydawał księgi mszy i następne motety. Zajmował się przede wszystkim komponowaniem muzyki religijnej. Jego twórczość zachowała się niemal w całości, dziś znanych jest  104 mszy, 70 hymnów, 140 madrygałów. Pierwsza edycja jego wszystkich dzieła to aż 33 tomy.

Utwory Giovanniego często dotyczyły papiestwa, ale poruszały także aktualne wówczas problemy (między innymi z soboru trydenckiego). Jego talent doceniali już współcześni krytycy, ale także dzisiejsi badacze nie mają wątpliwości co do umiejętności kompozytora. Często nazywany jest on „Bachem renesansu”, ponieważ miał ogromny wpływ na kształtowanie się późniejszej muzyki religijnej. Pod koniec życia ponownie objął stanowisko kapelmistrza w Capella Gulia w Rzymie. Tam został członkiem związku zawodowych muzyków, który z czasem przekształcił się w Akademię.

Po śmierci pierwszej żony związał się z inną kobietą, a mianowicie – Virginią Darmoli. Kompozytor marzył, aby ostatnie lata swojego życia spędzić w rodzinnej miejscowości. Zaplanował więc, że po załatwieniu najważniejszych spraw zawodowych i osobistych, wróci do swojej miejscowości. Miał powrócić na stanowisko, które kiedyś tam sprawował. Niestety, te marzenia nigdy nie doczekały się spełnienia.

Zaraz przed planowanym wyjazdem Giovanni zmarł. Było to 2 lutego 1594 roku.

Podobne wypracowania do Giovanni Pierluigi da Palestrina - biografia, życiorys