Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Nacjonalizm - Nacjonalizm gospodarczy - definicja, charakterystyka, przykłady

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

Nacjonalizm gospodarczy (nazywany też ekonomicznym) jest rodzajem ideologii, której główne założenia opierają się na dążeniu do osiągnięcia mocnej pozycji ekonomicznej państwa. Silna pozycja gospodarcza ma być zabezpieczeniem niezależności politycznej. Nacjonalizm gospodarczy może przybrać formę zewnętrzną, czyli rywalizacji i zwalczania (pod względem ekonomicznym) innych krajów albo też wewnętrzną – wtedy wrogie zachowania skupiają się na mniejszościach narodowych i etnicznych, które są potencjalnym zagrożeniem dla rodzimej gospodarki. Przejawem wewnętrznego nacjonalizmu gospodarczego było w Polsce w dwudziestoleciu międzywojennym zwalczanie ludności żydowskiej – uważano, iż Żydzi trudniący się głównie handlem i usługami szkodzą interesom Polaków.

Dla tej doktryny ekonomicznej priorytet stanowi zachowanie albo uzyskanie kontroli nad strategicznymi dziedzinami gospodarki oraz zasobami naturalnymi państwa. Przy ustalaniu planu gospodarczego za najważniejsze kryterium uznaje się potrzeby narodowe. Gospodarka jest niejako podporządkowana interesom państwowym. Zgodnie z nimi i aktualną sytuacją społeczno-ekonomiczną nacjonalizm państwowy może przybrać określone formy. Jego założenia mogą być realizowane m.in. przez interwencjonizm,...

Podobne wypracowania