Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Leonid Breżniew - biografia, życiorys

Leonid Iljicz Breżniew był działaczem radzieckiej partii komunistycznej oraz czołowym politykiem ZSRR. Urodził się  12 grudnia 1906 roku w Kamienskiem, miasteczku przemysłowym na terenie współczesnej Ukrainy. Miał dwójkę rodzeństwa, ojciec Brezniewa był hutnikiem. Dzieciństwo jego należało do ciężkich - brał udział w wojnie domowej na Ukrainie, rewolucji rosyjskiej oraz w I Wojnie Światowej. Breżniew został zmuszony do opuszczenia szkoły oraz zaprzestania edukacji w wieku 15 lat, kiedy to musiał podjąć pracę. Kontynuował naukę w trybie zaocznym w szkole handlowej, którą ukończył w wieku 21 lat. Ostatecznie zdobył tytuł inżyniera. W tym okresie Breżniew sprawował również funkcje urzędnicze o mniejszym znaczeniu, wówczas także zapisał się do partii komunistycznej.  

Wraz z wybuchem II Wojny Światowej Breżniew stał się ważnym liderem partyjnym w swoim regionie. Pełnił także służbę wojskową w Armii Czerwonej, dzięki której zmuszano obywateli do przymusowej nauki języka rosyjskiego, a gazety przymusowo drukowano tylko po rosyjsku. Otrzymał wiele awansów, finalnie został mianowany Sekretarzem generalnym KPZR. Rozwój jego kariery politycznej został zatrzymany przez śmierć Józefa Stalina w 1953 roku. Został wówczas przeniesiony z funkcji Sekretarza i przypisano mu stanowisko przewodniczącego w Ministerstwie Obrony. Później ponownie przeniesiono go do Moskwy w celu objęcie urzędu w sekretariacie partii. Był bliskim współpracownikiem Chruszczowa, ale nie lubił swojego przełożonego. Breżniew stał na czele nieformalnego ugrupowania działaczy, którzy byli niezadowoleni z polityki Chruszczowa. W 1964 roku grupie tej udało się odsunąć go od władzy. Pomimo, iż Breżniew dotarł bardzo wysoko na drabinie hierarchii w ZSRR, nie był na tyle charyzmatyczny, aby dobrze pełnić funkcje lidera partii.

W latach siedemdziesiątych Breżniew dopuścił do udziału wojsk sowieckich w wielu akcjach militarnych, także w inwazji na Czechosłowację oraz interwencji w Chinach. Znał prezydenta USA, R. Nixona, z którym prowadził częste dyskusje związane z kwestiami kluczowymi dla zimnej wojny. 

Breżniew zmarł w 1982 roku w Moskwie na atak serca. Był czołowym politykiem tamtego okresu, zarówno na arenie państwowej, jak i międzynarodowej.

Podobne wypracowania do Leonid Breżniew - biografia, życiorys