Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Pakt Bezpieczeństwa Pacyfiku - ANZUS - cele, organizacja, członkowie

ANZUS to skrót od nazwy – Paktu Bezpieczeństwa Pacyfiku. Pochodzi ona od pierwszych liter nazw państw, które wchodzą w skład organizacji. Mowa o: Australii, Nowej Zelandii oraz Stanach Zjednoczonych (USA).

ANZUS to pakt polityczno-wojskowy. Został on powołany do życia 1 września 1951 roku w San Francisco. Przedsięwzięcie to stanowiło inicjatywę Stanów Zjednoczonych, które chciały zapewnić sobie bezpieczeństwo i jego gwarancję w obrębie obszaru Oceanu Spokojnego. Początkowo władze Stanów Zjednoczonych chciały stworzyć organizację na szeroką skalę, o dużym zasięgu i możliwościach. Ostatecznie jednak zdecydowano się na powołanie sojuszu, który objąć miał trzy państwa.

Pozostali członkowie paktu również zyskali, ponieważ ANZUS określany był też jako odpowiednik NATO w rejonie Pacyfiku. Zawarcie paktu oznaczało wzajemną ochronę państw, lojalność oraz budowanie sprawiedliwej współpracy. Warto dodać, iż inną przyczyną stworzenia Paktu była chęć funkcjonowania w świecie pozbawionym komunizmu. ANZUS miał być zatem antykomunistyczną organizacją, dbającą o rozwijanie wspólnych sił militarnych. Podstawowym założeniem działania Paktu było wzajemne zapewnienie pomocy i wsparcia w razie ataku na jakiekolwiek z państw członkowskich.

Bardzo istotny jest fakt, iż państwa należące do paktu, zawarły ze sobą osobne umowy, gwarantujące współpracę militarną. Zatem sojusz podpisały kolejno: USA i Australia, Australia i Nowa Zelandia oraz USA i Nowa Zelandia.

Już kilka lat po zawarciu paktu można było wykorzystać jego postanowienia. Kiedy w roku 1964 wybucha wojna wietnamska (Stany Zjednoczone), Australia i Nowa Zelandia zgodnie z umową zobowiązane były do udzielenia Ameryce pomocy militarnej. Tak też się stało –  wojska państw sojuszniczych wzięły udział walce.

W roku 1987 doszło to pewnego rozłamu w Pakcie Bezpieczeństwa Pacyfiku. Władze Stanów Zjednoczonych ogłosiły wówczas, iż przestaje obowiązywać umowa militarna i sojusznicza pomiędzy USA a Nową Zelandią. Przyczyną takiego postanowienia była decyzja władz Nowej Zelandii o zrezygnowaniu z posiadania broni jądrowej. Stany Zjednoczone nie uznały tego kroku i oficjalnie ogłosiły przerwanie umowy. Natomiast Australia nadal uważa Nową Zelandię za członka Paktu.

Podobne wypracowania do Pakt Bezpieczeństwa Pacyfiku - ANZUS - cele, organizacja, członkowie