Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Fryderyk Nietzsche - biografia, życiorys

Friderich Nietzsche urodził się 15 października 1844 roku w miejscowości Röcken. Jego ojcem był Carl Ludwig, z zawodu pastor luterański. Matka filozofa na imię miała Franziska. Kiedy miał pięć lat, zmarł jego ojciec. Rok później (1850 rok) matka podjęła decyzję o przeprowadzce do Numburga. Swoją edukację rozpoczął, na początku, w szkole miejskiej. Następnie nauki pobierał w przykatedralnym gimnazjum. Kolejnym etapem kształcenia była szkoła w Pforcie, a później studia w Bonn, które rozpoczął w roku 1864. Studiował między innymi filologię klasyczną oraz historię sztuki i Kościoła. Szkoły tej nie ukończył, gdyż już po pierwszym roku wyjechał do Lipska, gdzie kontynuował naukę. Tu rozpoczął karierę filologiczną. Został wykładowcą, publikował prace dotyczące antycznej poezji. Był szanowany w kręgach akademickich i darzony ogromnym szacunkiem.

W roku 1867 odkrył dzieło Schopenhauera, pt.: „Świat jako wola i przedstawienie”. Diametralnie zmienił swoje zainteresowania i światopogląd. Był zafascynowany filozofem. Dwa lata później Nietzsche, jako profesor zwyczajny, zaczął wykładać filologię klasyczną na uniwersytecie w Bazylei. Dnia 28 maja tego samego roku, ukazała się publikacja uczonego, pt.: „Homer i filologia klasyczna”. Trzy lata później wydał „Narodziny tragedii czyli hellenizm i pesymizm”. Niestety ta pozycja nie zyskała uznania w oczach krytyków i czytelników. Zebrała praktycznie wyłącznie złe recenzje.

Nietzsche daje się poznać jako osoba kontrowersyjna i pewna swych decyzji. W tym samym roku wyzbył się obywatelstwa Prus, nie przyjąwszy żadnego innego. Był mieszkańcem Europy, jak mawiał.

Ważnym etapem w życiu filozofa był okres znajomości z Wagnerem. Nietzsche był zafascynowany jego twórczością, która oddziaływała nie tylko na jego duszę, ale też umysł i dawała mu inspiracje. Okazało się niestety, że ogromny talent, nie zawsze musi iść w parze z przyjemnym usposobieniem. Tak też było i w tym wypadku. Filozof, tak wielbiący muzykę kompozytora, nie mógł pojąć, że jej twórca jest tak małostkowy i kieruje się przyziemnymi instynktami, jak chęć zdobycia sławy i uznania czy pieniędzy.

W roku 1876 Nietzsche rozpoczął prace nad książką pt.: „Ludzkie, arcyludzkie”, którą ukończył około dwa lata później. Filozof jest również twórcą idei „nadczłowieka”.

Interesującym jest fakt, iż jeśli chodzi o pochodzenie rodziny Nietzschego, to sam uczony upatrywał swoich korzeni w Polsce. Wielokrotnie nawet powtarzał, iż jego przodkami była rodzina Nickich, wywodząca się z polskiej szlachty i pieczętująca herbem Radwan.

Nietzsche od roku 1856 borykał się z chorobą. Początkowo były to bóle głowy, które z czasem się nasilały. Coraz częściej pojawiały się torsje i krwotoki. Życie filozofa było zagrożone. Niestety ówczesna medycyna nie była w stanie mu pomóc. Zmarł 25 sierpnia 1900 roku w Weimarze.

Niektóre dzieła autorstwa filozofa to, np. „Niewczesne rozważania”, „Dytyramby Dionizyjskie” czy „Przypadek Wagnera”.

Podobne wypracowania do Fryderyk Nietzsche - biografia, życiorys