Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Kazimierz Wielki - polityka zagranicznia i wewnętrzna Kazimierza Wielkiego

Kazimierz, zwany Wielkim, odziedziczył po swoim ojcu – Władysławie Łokietku – państwo zjednoczone, które jednak należało wzmocnić oraz poprawić stan jego gospodarki i pozycji międzynarodowej. Były to cele istotne tym bardziej, że do terenów podległych Kazimierzowi  należały tylko: Małopolska, Wielkopolska i Ziemia Sieradzka, podczas gdy brakowało innych rdzennych ziem polskich, takich jak Śląsk, Pomorze czy Kujawy. Również książęta mazowieccy nie uznawali zwierzchnictwa polskiego króla.

Kazimierz Wielki koronował się na króla w Krakowie, w roku przejęcia władzy, tj. w 1333, i od razu zabrał się do naprawy kraju. Na początku należało rozwikłać problem konfliktu z Krzyżakami, których wspierali Luksemburczycy. W 1335 roku w Wyszehradzie (na Węgrzech) Kazimierz doszedł do porozumienia z Janem Luksemburskim, królem czeskim. Ten ostatni, za odpowiednio wysoką opłatą, zrezygnował ostatecznie z wcześniejszych roszczeń do tronu polskiego.

Fakt ten nie zmieniał niestety stosunków lennych na Śląsku, gdzie większość książąt nadal pozostała pod zwierzchnictwem Luksemburskiego. Tylko książę świdnicki, Bolko I, stał po stronie Kazimierza Wielkiego. Sytuacja ta doprowadziła do wybuchu konfliktu polsko-czeskiego,...

Podobne wypracowania