Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Stosunek Austro-Węgier do sprawy polskiej w okresie I wojny światowej - Akt 5 listopada, Rada Regencyjna

Wraz z wybuchem I wojny światowej, dla obu stron konfliktu coraz ważniejsze stało się poparcie mniejszości narodowych, które mogły wziąć udział w walkach po jednej ze stron frontu. Bardzo ważną rolę w owej kwestii spełniali Polacy, którzy od dawna wykazywali się bitnością, walecznością, odwagą i wielkim zaangażowaniem. Docenić to musiały również mocarstwa zaborcze. I to właśnie między nimi dochodziło do największych przepychanek w walce o wojsko polskie. Udział w przepychankach brały m.in. Austro-Węgry.

Wraz z przedłużającymi się działaniami I wojny światowej i wyczerpującymi się rezerwami Państw Centralnych, postanowiono o wydaniu odezwy do Polaków, która miała ich zachęcić do walki po ich stronie. Odezwa ta została wydana 5 listopada 1916 roku przez cesarza Austro-Węgier, a jej treść zapowiadała powstanie nowego polskiego królestwa, które miało być samodzielną monarchią o ustroju konstytucyjnym. Niestety sprawy granic i suwerenności zostały odłożone na dalszy plan, co budziło ogromne wątpliwości w sceptycznych społeczeństwie polskim, które nie oczekiwało mrzonek, ani namiastki niepodległości, a prawdziwie wolnego, niepodległego i suwerennego państwa. Akt ten wnosił niewiele dla sprawy polskiej, był właściwie jedynie...

Podobne wypracowania