Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Pokój westfalski - znaczenie

Pokój westfalski zawarty w 1648 r. miał dalekosiężne skutki. Francja otrzymała Alzację i trzy biskupstwa należące wcześniej do Rzeszy Niemieckiej, Szwecja zatrzymała Pomorze Przednie wraz z Szczecinem, a Brandenburgia otrzymała Pomorze Zachodnie. Najistotniejszym skutkiem pokoju westfalskiego były jednak nie zmiany terytorialne, a rozbicie jedności Niemiec, zarówno polityczne jak i religijne.

Regiony Rzeszy uzyskały możliwość wiązania się w sojusze i układy z innymi państwami. Sojusze te nie mogły być jednak otwarcie antyniemieckie. Na straży tego typu postanowień stał cesarz. Postanowienia pokoju westfalskiego potwierdził augsburski pokój religijny z 1555 r., wprowadzono jednak dodatkową zasadę – jeżeli król powraca do katolicyzmu, nie oznacza to, iż wszyscy jego poddani mają uczynić to samo i rezygnować z protestantyzmu. Pokój westfalski uznał również niepodległość Republiki Zjednoczonych Prowincji Niderlandów i Szwajcarii. Potwierdzono także ugruntowanie dziedzicznej władzy Habsburgów w Czechach.

Pokój westfalski był wielostronnym układem pokojowym, który składał się z dwóch dokumentów – pierwszy był zawarty w Munster między Francją i jej stronnikami, drugi dokument - w Osnabrucku między cesarstwem a Szwecją. Pokój westfalski nie obejmował jedynie Hiszpanii, która nadal pozostała w wojnie z Francją, regulował też zmiany terytorialne, polityczne i religijne na terenie Rzeszy Niemieckiej. Dzięki pokojowi westfalskiemu Austria i Francja umocniły swoją pozycję na arenie międzynarodowej.

Podobne wypracowania do Pokój westfalski - znaczenie