Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Unia mielnicka (1501 r.) - Unia realna Polski i Litwy

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

Lata panowania Jana Olbrachta w Rzeczpospolitej i Aleksandra w Wielkim Księstwie Litewskim, mimo pozornego rozbicia obowiązującej wcześniej unii personalnej, były czasem zacieśnienia przyjaznych stosunków polsko-litewskich oraz zgodnej współpracy pomiędzy braćmi w kwestii polityki zagranicznej. Śmierć Jana Olbrachta w dniu 17. czerwca roku 1501 stworzyła sytuację, w której głównym kandydatem do przejęcia tronu w Krakowie został Aleksander, a ewentualna jego koronacja oznaczałaby powrót do tradycji ojcowskiej unii personalnej. Elity rządzące w obu państwach były zgodne co do faktu, iż ponowne połączenie Polski i Litwy osobą wspólnego monarchy jest jedynym słusznym rozwiązaniem, ale różnie zapatrywały się na charakter i zakres przyszłej unifikacji. Litwini, uwikłani w beznadziejny konflikt z Moskwą, byli skłonni do niewielkich ustępstw w zamian za obietnicę udzielenia doraźnej pomocy militarnej, ale jednocześnie nie chcieli wychodzić poza ramy zwykłej unii personalnej, obawiając się ograniczenia wywalczonej przez Aleksandra suwerenności Wielkiego Księstwa Litewskiego. Strona polska z kolei dążyła do jak największego zacieśnienia więzi z sąsiadem, przy okazji chcąc uzyskać wpływ na wybór Wielkiego Księcia.

Po klęsce nad...

Podobne wypracowania