Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Armia generała Władysława Andersa – utworzenie, szlak bojowy

wojsko, Władysław Anders, Władysław Sikorski, II wojna światowa

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

W wyniku tajnego protokołu w układzie Ribbentrop-Mołotow z 23 sierpnia 1939 roku terytorium przedwojennej Polski zostało podzielone pomiędzy dwóch najsilniejszych agresorów: Niemcy od zachodu i ZSRR od wschodu. Obie armie okupowały przyznane sobie terytoria starając się na nich realizować założenia swojej antypolskiej polityki, co w przypadku ZSRR oznaczało m. in. masowe deportacje ludności Polskiej oraz prześladowania żołnierzy i kadry oficerskiej.

Atak Niemiec na Związek Radziecki z czerwca 1941 roku diametralnie zmienił sytuację Polaków znajdujących się na terytorium okupowanym przez Armię Czerwoną. Zachodni członkowie koalicji antyhitlerowskiej nalegali, aby w obliczu zagrożenia ekspansji Hitlera na wschód, narody polski i rosyjski wyciszyły spory i wspólnie stanęły do walki z nazizmem. Pod naciskiem aliantów, 30 lipca 1941 podpisany został układ Sikorski-Majski, który formalnie przywracał stosunki dyplomatyczne pomiędzy zwaśnionymi stronami. Dodatkowo Stalin wyraził zgodę na formowanie polskiego wojska na terenie Związku Radzieckiego, które rekrutować się miało z jeńców wojennych przetrzymywanych w ogromnej liczbie w więzieniach NKWD.

W sierpniu 1941 z więzienia na Łubiance zwolniony został generał...

Podobne wypracowania