Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Przyczyny i skutki traktatu krakowskiego z 1525 roku dla Rzeczpospolitej w XVI-XVIII wieku

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

Zarzewiem konfliktu polsko-krzyżackiego toczącego się w latach 1519 – 1521 było odmówienie przez Wielkiego Mistrza Zakonu Krzyżackiego złożenia hołdu polskiemu władcy, a dodatkowo zażądanie od Polski zwrotu ziem należących do Zakonu przed rokiem 1466. Choć wojna i najazd ziem polskich były w planach Krzyżackich, okazało się, że nie byli oni przygotowani na uderzenie ze strony Zygmunta Starego, stąd też liczne sukcesy wojsk polskich i stosunkowo szybki rozejm w roku 1521. Z zawarciem pokoju czekano jednak aż do 1525 roku.

Wielu historyków podkreśla znaczną przewagę Polaków nad wojskami krzyżackimi. Niewątpliwie miała ona wpływ na łatwe pokonanie zakonu i przewagę w późniejszych negocjacjach. Pamiętać należy jednak, że podjęcie przez Zygmunta Starego decyzji o podpisaniu traktatu pociągało za sobą dalsze, istotne dla Polski następstwa.

Jeśli chodzi o przyczyny podpisania traktatu krakowskiego, jako jedną z nich wskazuje się pokrewieństwo Zygmunta Starego z Wielkim Mistrzem Zakonu Krzyżackiego Albrechtem Hohenzollernem - siostrzeńcem polskiego władcy. Zygmunt Stary mógł zatem pragnąć wesprzeć Hohenzollernów i w ten sposób wpłynąć na osłabienie Habsburgów. Z drugiej strony, koneksje polskiego władcy nie miały...

Podobne wypracowania