Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Awarowie i Słowianie - wzajemne przenikanie się kultur

kultura, Słowianie, Karol Wielki

Awarowie to zagadkowy lud, mieszanego pochodzenia. Niektórzy historycy twierdzą, że ich pochodzenie można zaliczyć do ugro-ałtajskich ludów, którzy w V i VI wieku pojawili się na terenach Europy, wpływając znacząco na ludy indoeuropejskie. Awarowie, jako obcy przybysze przynieśli do Europy wiele różnych, niespotykanych dotąd rzeczy.

Awarowie znali się na hodowli gęsi, uprawie roli i technice wojennej. Przynieśli do Europy wiele nowego. Wpłynęli znacząco na rozwój jeździectwa konnego przynosząc do Europy strzemiona, siodła, wpłynęli na rozwój rycerstwa i technik wojennych. Kultura Słowian spotkała się z Awarami bardzo szybko po ich przybyciu do Europy pojawili się na terenach słowiańskich, wymieniając się wiedzą i doświadczeniem. Awarowie byli opisywani jako ludzie wysocy, o podwójnych, długich warkoczach. W VI wieku sprzymierzyli się nawet ze Słowianami w celu atakowania cesarstwa bizantyjskiego, a współpraca ta zaowocowała wzajemnym przenikaniem się doświadczeń.

Słowianie wiele nauczyli się od Awarów w kwestiach taktyki wojennej i hodowli. Awarowie byli świetnymi wojownikami, co dla rolniczej społeczności Słowian było atrakcyjną formą nauczenia się czegoś nowego. Awarowie utworzyli kagnat w Kotlinie Panońskiej, skąd regularnie atakowali cesarstwo przy wsparciu Słowian. Kres ich łupieżczym wyprawom przyniósł dopiero Karol Wielki, który ostatecznie zażegnał zagrożenie ze strony sprzymierzonych ze sobą Słowian i Awarów.

Awarowie wpłynęli znacząco na rozwój kultury Słowian, ich obecność ukierunkowała rozwój Słowian. Awarowie przyczynili się do rozwoju rzemiosła wojennego, technik i taktyk bitewnych, ale przede wszystkim rozwinęli hodowlę u Słowian. Słowianie przejęli od Awarów umiejętność uprawy roli, hodowli i kulturę, którą kultywowali. Historycy mają różne zdanie, najprawdopodobniej ludy koczownicze koegzystowały ze sobą w pokoju, a wzajemna współpraca wpływała na rozwój kulturalny Słowian, którzy przyjęli wiele istotnych cech od Awarów.

Wspólnie ze Słowianami przez jakiś czas regularnie pustoszyli tereny dzisiejszej Ukrainy i Mołdawii, ta wzajemna współpraca prowadziła oczywiście do wzajemnej wymiany doświadczeń i mieszania się kultur. Awarowie podobnie jak inne ludy przyczynili się do wielkiej migracji i wędrówki ludów, regularne bitwy i boje sprawiały, ze parcie na granice cesarstwa stawało się poważnym zagrożeniem.

Podobne wypracowania do Awarowie i Słowianie - wzajemne przenikanie się kultur