Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Monarchia stanowa w Anglii - geneza parlamentaryzmu

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

Anglia jest krajem, który w historii wyróżnia się szczególnie systemem politycznym i społecznym na tle pozostałych państw Europy. Wystarczy wspomnieć, że już gdy w czasach, kiedy całą kontynentalną Europę opisywało stwierdzenie „Wasal mojego wasala nie jest moim wasalem”, Anglia wykształciła zgoła inny system: „Wasal mojego wasala jest moim wasalem”. Do tego obowiązywał również porządek pośród istniejących stanów, z których każdy miał swoje ściśle określone uprawnienia i powinności, nad którymi czuwał jako nad całością monarcha.

Pewne zmiany wprowadzić próbował Henryk II w kwestiach podatków oraz nominacji na różne stanowiska. W roku 1164 podjął się on wydania tzw. konstytucji klaredońskich, które zobowiązywały duchowieństwo do oddania się pod jurysdykcję monarchy. Odbierało to klerowi możliwość sądzenia samych siebie według prawa kanonicznego, a zarazem obsady różnych stanowisk wedle własnego uznania. Również na rycerstwo nałożono tzw. „podatek od tarczy”, z którego dochód przeznaczony miał być na powstanie profesjonalnej armii zaciężnej. Henryk II podjął się również reformy sądownictwa, wprowadzając do sądu 12 przysięgłych...

Podobne wypracowania