Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Bronisław Malinowski - biografia, życiorys

Bronisław Malinowski urodził się w 1884 roku w Krakowie. Był człowiekiem wszechstronnie wykształconym, zdobył wykształcenie zarówno w dziedzinie antropologii, ekonomii, filozofii, jak i socjologii i religioznawstwa. W latach 1902-1906 studiował filozofię na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, w dziedzinie filozofii zdobył naukowy stopień doktora pisząc pracę zatytułowaną „O ekonomii myślenia” (1908 rok). Od 1910 do 1913 roku uczył się w londyńskiej School of Economics, w której doktoryzował się w 1916 roku.

Bronisław Malinowski większość swojego życia spędził w Melanezji, Australii i Oceanii. Po raz pierwszy wyjechał do Australii i Oceanii w 1914 roku. Przebywał tam z przerwami przez sześć lat. W 1919 roku wziął za żonę Elsie Rosaline Masson, z którą miał trzy córki. W 1927 roku został uzyskał profesurę na Uniwersytecie Londyńskim oraz objął pierwszą na tej uczelni Katedrę Antropologii. W 1929 roku Malinowski opublikował najważniejsze dzieło swojego życia zatytułowane „Życie seksualne dzikich w północno-zachodniej Melanezji”. Tym samym stworzył podstawy współczesnej brytyjskiej antropologii społecznej.

Jego praca była innowacyjna przede wszystkim ze względu na sposób docierania do źródeł – antropolog prowadził długotrwałe badania terenowe i miał bezpośredni kontakt z badaną społecznością. W odmienny sposób analizował również zachowania ludności tubylczej. Odszedł od dopasowywania ich obyczajowości do norm cywilizowanego świata. Usiłował uchwycić świat za pomocą lokalnych pojęć i wyobrażeń i stworzyć unikalny zostaw zachowań i norm społecznych tubylców. Podkreślał znaczenie codziennego obcowania w poznawanej kulturze i zwrócił szczególnej uwagi na codzienne, proste czynności i zachowania danej kultury. Malinowski podkreślał również ograniczenia związane z systemem językowym danej społeczności, sam badacz opanował język tubylców, który również wnosił cenną wiedzę do jego badań. Malinowski nie stawiał się na pozycji wyższej względem badanych ludzi, respektował prawa i obyczaje obowiązujące w plemionach, jego obecność nie zakłócała normalnego trybu życia tubylców. Na podstawie swych badań skonstruował również jedną z najpopularniejszych definicji kultury. Według badacza, kultura to całokształt dziedzictwa społecznego, które obejmuje urządzenia, dobra, technikę, idee, zwyczaje oraz wartości danego społeczeństwa. Nieodłączną częścią kultury są również rytuały, wierzenia, przesądy i religia.

Malinowski sformułował także główne cele antropologii jako nauki – miała ona badać i wyjaśniać, jaką rolę pełnią fakty antropologiczne w integralnym systemie kultury. W jego dorobku naukowym można znaleźć również istotne obserwacje socjologiczne. Badacz wyróżnił między innymi dwa typy potrzeb, które motywują ludzi do działania. Pierwsze z nich określił jako pierwotne, a więc wynikające z biologicznych potrzeb, drugie zaś jako społeczne, powodowane życiem wśród innych ludzi. W 1934 roku Malinowski odbył kolejną podróż, tym razem do krajów południowej i wschodniej Afryki. Dwa lata później otrzymał prestiżowy doktorat honoris causa Uniwersytetu Harvarda W 1940 roku Malinowski powtórnie się ożenił – tym razem z malarką Anną Heyman-Joyce.

Antropolog zmarł w 1942 roku w New Haven w Stanach Zjednoczonych.

Podobne wypracowania do Bronisław Malinowski - biografia, życiorys