Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

August Comte - poglądy

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

August Comte do dziś uważany jest za jednego z najwybitniejszych filozofów. Był on twórcą oraz głównym przedstawicielem filozofii pozytywistycznej.

Jako osoba, która stworzyła ten nurt w filozofii, Comte pokusił się o napisanie ogromnego, sześciotomowego dzieła, w którym wyjaśniał jej zasady i rolę. Utwór nosił tytuł „Kurs filozofii pozytywnej”. Według myśliciela, jego nauka była pozytywna, ponieważ badała rzeczy dostępne umysłowi, służyła polepszeniu życia i badała tylko to, co można było sprawdzić, sprecyzować, określić. Jednym z najważniejszych poglądów Comte'a związanych z wyznawaną przez niego filozofią, było odrzucenie metafizyki. Ta dziedzina nie tłumaczyła żadnych zjawisk występujących na świecie, nie mogła więc być przydatna.

Innym zagadnieniem, jakim zajmował się myśliciel, było to, dotyczące ewolucji wiedzy. Comte wyróżnił trzy fazy takiego rozwoju, a mianowicie: teologiczną (wyjaśnianie zjawisk poprzez siły nadprzyrodzone), metafizyczną (wyjaśnianie życia poprzez pojęcia abstrakcyjne) oraz fazę najwyższą, najważniejszą, pozytywną (opieranie się na faktach, twierdzeniach i racjonalnej wiedzy).

Comte miał także własne poglądy na temat nauki i swoimi refleksjami dzielił się z innymi...

Podobne wypracowania