Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Stefan Wyszyński - biografia, życiorys

Stefan Wyszyński, prymas Polski, urodził się w 1901 roku w miejscowości Zuzela nad Bugiem. Od 1912 do 1915 roku uczęszczał do Gimnazjum Górskiego w Warszawie, po wybuchu I wojny światowej zmuszony był przenieść się do gimnazjum męskiego w Łomży. Od 1920 roku przez cztery lata był klerykiem Wyższego Seminarium Duchownego we Włocławku. W 1924 roku przyjął święcenia kapłańskie, rok później rozpoczął studia na Wydziale Prawa Kanonicznego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, które zakończył napisaniem doktoratu pod tytułem: „Prawa rodziny, Kościoła i państwa do szkoły”.

Był bardzo aktywnym duchownym. Od 1931 roku był wikariuszem w parafii w Przedczu, pełnił również funkcję redaktora naczelnego „Ateneum Kapłańskiego” wydawanego we Włocławku. Aktywnie udzielał się także w działalności oświatowej w związkach zawodowych. Po wybuchu II wojny światowej ukrywał się przed gestapo, działał w Armii Krajowej jako kapelan pod pseudonimem Radwan III. Po wojnie powrócił do Włocławka, w którym zaczął pełnić funkcję rektora odnowionego seminarium duchownego. W 1946 roku otrzymał święcenia biskupie. Po śmierci prymasa Augusta Hlondla i zabójstwie jego następcy Stanisława Kostki Łukowskiego Wyszyński został mianowany arcybiskupem metropolitą gnieźnieńskim i warszawskim oraz prymasem Polski.

W 1950 roku zawarł porozumienie z władzami komunistycznymi Polski Ludowej. Zgodnie z jego ustaleniami państwo zgadzało się na nauczanie religii w szkołach, a kościół uznał granice wschodnie PRL-u. Jednak już trzy lata później Wyszyński został aresztowany. Prymas przetrzymywany był w Rywałdzie, Stoczku Warmińskim, Prudniku oraz Komańczy. Podczas pobytu w Komańczy Wyszyński napisał tekst ślubów narodowych, które miały nawiązywać do ślubów lwowskich Jana Kazimierza. 26 sierpnia 1956 roku zostały one odczytane na Jasnej Górze milionowi zgromadzonych pielgrzymów.

Od 1957 do 1966 roku prymas prowadził obchody Tysiąclecia Chrztu Polski. Brał udział w obchodach II soboru Watykańskiego, był jednym z pomysłodawców wystosowania orędzia biskupów polskich do biskupów niemieckich. Pośredniczył również w rozmowach między władzami państwowymi a „Solidarnością”. Prymas Stefan Wyszyński zmarł w 1981 roku na chorobą nowotworową. Jego ciało spoczęło w sarkofagu z bazylice archikatedralnej św. Jana Chrzciciela w Warszawie. Uroczystościom pogrzebowym przewodniczył sekretarz Stanu Watykanu Agostino Casaroli.

W 1994 roku Wyszyński pośmiertnie został odznaczony Orderem Orła Białego. Toczy się proces beatyfikacyjny Stefana Wyszyńskiego, rozpoczęty przez Jana Pawła II w 1989 roku.

Podobne wypracowania do Stefan Wyszyński - biografia, życiorys