Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Wyścig zbrojeń - traktaty - traktaty w sprawie zbrojeń. Opracowanie

W trakcie postępującego rozwoju zimnej wojny pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Związkiem Radzieckim wykreowano szereg traktatów, które miały zapobiec eskalacji agresji pomiędzy jej uczestnikami. 

Można zauważyć kilka tematów, które związane były bezpośrednio z procesem doskonalenia sił zbrojnych oraz rozwojem technologicznym na świecie. W związku z ograniczaniem powszechności broni masowego rażenia podpisano w sumie 11 traktatów o zasięgu międzynarodowym. Pierwszy z nich, dotyczący układu nierozprzestrzeniania broni jądrowej, powstał w 1968 roku i polegał na wprowadzeniu zakazu sprzedaży państwom nie mającym broni atomowej przez państwa posiadające ten rodzaj broni. Traktat ten został ratyfikowany przez rekordową liczbę państw. Kolejnym traktatem była konwencja o broni biologicznej z 1972 roku, która zakazywała rozpowszechniania oraz sprzedaży broni biologicznej. W tym samym roku sporządzono jeszcze dwa traktaty, mające w sposób dodatni wpłynąć na bezpieczeństwo na świecie. Był to traktat o ograniczeniu zbrojeń strategicznych (SALT I) oraz traktat o ograniczeniu rozwoju systemów antybalistycznych (ABM). 

Pierwszy z nich został zawarty pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a ZSRR i przewidywał zredukowanie systemów obrony rakietowej. Teoretycznie stanowił znaczący przełom w rywalizacji pomiędzy USA a Związkiem Radzieckim, praktycznie jednak był porażką dla Amerykanów. W 1979 roku podpisano SALT II, który z kolei limitował ilość oraz jakość systemów broni strategicznej po obu stronach konfliktu. Kolejny znaczący traktat został podpisany przez nich w 1987 roku i mówił o całkowitym zlikwidowaniu pocisków rakietowych o różnym zasięgu. W 1991 roku został podpisany pomiędzy USA a ZSRR traktat START I, dotyczył on zredukowania zbrojeń strategicznych. Podpisany dwa lata później START II mówił o eliminacji wielogłowicowych pocisków balistycznych. Wówczas stworzono obowiązujący od 1997 roku traktat, nazywany konwencją o broni chemicznej, która całkowicie zakazuje prób produkowania, przechowywania oraz rozpowszechniania takiej broni.

Ponadto powstały jeszcze traktaty ustanawiające strefy bezatomowe na świecie.

Podobne wypracowania do Wyścig zbrojeń - traktaty - traktaty w sprawie zbrojeń. Opracowanie