Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Patriotyzm a nacjonalizm - porównanie postaw wobec ojczyzny

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

Nie sposób wskazać na podobieństwa i różnice pomiędzy patriotyzmem i nacjonalizmem, nie przybliżywszy wcześniej podstawowych informacji o znaczeniu samych terminów. Słowo „patriotyzm” wywodzi się z greckiego „patriotes”, co można tłumaczyć jako: praojcowski, współobywatel lub rodak. Jest to postawa umiłowania, szacunku wobec własnej ojczyzny – jej kultury, historii, języka i tradycji. Takie nastawienie wyraża się w trosce o dobro narodowe, oddaniu sprawom narodu oraz w bezinteresownej i uczciwej pracy dla niego. Patriotyzm to postawa otwartości, uznająca prawo innych grup narodowych do umiłowania ich ojczyzn.

Natomiast czym jest nacjonalizm? Jest to ideologia, która ukształtowała się w XIX wieku i w swojej istocie uznaje naród jako najwyższą wartość. Dla każdego obywatela interes narodowy powinien stać wyżej niż jego osobisty. Nacjonalizm XIX-wieczny łączył się przede wszystkim z chęcią obrony lub wywalczenia suwerenności narodowej. Miał on charakter postępowy i liberalny – uległo to zmianie pod koniec stulecia, kiedy zaczął łączyć się z postawą wrogości wobec innych nacji. Zatem obecnie nacjonalizm kojarzy się przede wszystkim ze światopoglądem podkreślający ogromne znaczenie narodu, solidarności...

Podobne wypracowania