Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Naród i świadomość narodowa - porównanie pojęć i ich zależności

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

Świadomość narodowa jest cechą konstytutywną narodu (konieczną do jego zaistnienia), bez niej nie ma racji bytu wspólnota narodowa. Obydwa zjawiska wyłaniają się z jednej podstawy, wspólnego fundamentu. Jest nim dorobek materialny i niematerialny jakiejś grupy społecznej. Żyjąc w określonym środowisku, wchodząc w interakcje z innymi ludźmi, zauważamy pewne kwestie łączące nas z nimi i dzielące.

Jeśli będziemy mogli się utożsamić z jedną ze wspólnot, z którą dzielimy tę samą kulturę, język, historię, tradycję czy pochodzenie, wtedy można mówić o wytworzeniu się świadomości narodowej. Dodatkowym czynnikiem narodotwórczym jest skonfrontowanie naszego narodu z innymi, odnalezienie zasadniczych różnic między nimi. Zatem oba pojęcia cechuje mocne poczucie przynależności do danej wspólnoty. Świadomość narodowa jest podstawowym czynnikiem narodotwórczym. Ona również modeluje życie narodu – sposób widzenia rzeczywistości, rodzaj obowiązujących norm, zasad i wartości narodowych, znacznie wpływa na postawy obywateli.

Wspomniane zjawiska są ze sobą skorelowane, zachodzi prosta zależność – jeśli istnieje świadomość narodowa, wówczas istnieje i naród, jeśli funkcjonuje naród,...

Podobne wypracowania