Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Administracja państwowa a rządowa - porównanie

Administracja rządowa często jest mylona z administracją państwową. Potocznie a także w niektórych publikacjach pojęcia te używane są zamiennie, jest to jednak spory błąd. Polska administracje publiczną dzieli się bowiem na trzy działy: państwową, rządową oraz samorządową. Muszą zatem istnieć kryteria potrzebne do ich wyodrębnienia. Bardzo często są one jednak zacierane przez samą doktrynę. 

Administracja rządowa jak sama nazwa wskazuje wykonywana jest przez rząd a konkretnie Rade Ministrów jako organ kolegialny bądź poszczególnych ministrów. 

Z kolei do organów administracji państwowej zaliczyć można Prezydenta, Krajową Radę Radiofonii i Telewizji, Rzecznika Praw obywatelskich, Krajowa Radę Sądownictwa, Najwyższą Izbę Kontroli, organy Narodowego Banku Polskiego a także inne wskazane przez  przepisy organy podlegle Sejmowi. 

Uznaje się zatem, iż administracją państwową jest ta część zadań administracji publicznej która nie jest wykonywana przez samorządy ani zastrzeżona dla działu administracji rządowej. 

Administrację rządową dzieli się na naczelną, centralna oraz terenową. Równocześnie taki sam podział administracji państwowej wskazywany jest przez niektóre podręczniki. 

Oba działy administracji publicznej opisują te same cechy. Zarówno administracja rządowa jak samorządowa winna działać w imieniu i na rachunek państwa oraz swe działania opierać na przepisach prawa (tj. zasada legalizmu). Administracja ma także charakter władczy a jej działania powinny być trwałe oraz wykonywane w sposób stabilny. Dodatkowo występuje zasada kierownictwa oraz hierarchicznego porządkowania. 

Wszystkie działy administracji publicznej regulowane są przez prawo administracyjne. 

Podobne wypracowania do Administracja państwowa a rządowa - porównanie